Vacature

Screener (32-36 uur)

Je bent als screener de sleutelfiguur in de entree van de organisatie en krijgt in korte tijd zicht op de hulp die inwoners vragen en weet dit te vertalen naar trends en passende oplossingen die maar één doel hebben, namelijk de situatie van onze jeugdigden / gezinnen duurzaam te veranderen en hen mee te laten doen in de maatschappij. Je bent daarnaast comfortabel met veiligheidsissues door je opgedane ervaring in het veld.

Ben jij die integrale denker, die op nieuwsgierige wijze vragen van inwoners kan onderzoeken, ordenen en benoemen en hiervoor de beste weg naar een passende oplossing weet te vinden? Iemand die buiten hokjes durft te denken en ook diagnostiek in zet als het nodig is om voor ‘first time right’ te gaan?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Je komt te werken in een nieuwe, zeer dynamische omgeving, waar kennis en kunde vanuit vele disciplines wordt gedeeld en het meest innovatieve zorgconcept van Nederland ontwikkeld wordt voor de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Deze gemeenten zijn verdeeld in zes gebieden, bestaande uit vijf Jeugd en Gezin Teams (Alphen) en één kernteam (Kaag en Braassem).

GO! voor jeugd streeft naar een integraal zorglandschap voor onze jeugd. Hierin behouden we wat goed is en durven we oude structuren los te laten met maar één doel: onze jeugdigen en gezinnen (nog) beter te bedienen.

Profiel Screener

Doel van de functie
Als screener van GO! voor jeugd ben je de verbindende schakel tussen jeugdigen en hun ouders/opvoeders, verwijzers, jeugdbeschermers en de rest van het zorglandschap in de regio. Je kan door je opgedane ervaring snel en gedegen hulpvragen van jeugdigen en hun gezinnen ordenen, hebt inzicht wat er nodig is en denkt in GO! visie oplossingen en schroomt niet om buiten de kaders oplossingen aan te dragen. Doen wat helpt, noemen we dat. Je zorgt daarbij niet alleen voor match op inhoud, maar ook op persoonlijk vlak, waarbij het uitgangspunt is dat goed, goed genoeg is.

Je weet helder te krijgen wat de hulpvraag is van de jeugdige en het gezin door echt contact te maken waardoor de jeugdige / het gezin je hun vertrouwen schenkt. Ook als je een jeugdige niet in persoon spreekt kun je de casus op papier of in gesprek met de huisarts of een andere verwijzer op doortastend wijze analyseren. Je bent bekend met het complete palet van behandelmogelijkheden van alle deelnemende partijen binnen GO! voor jeugd en overige mogelijkheden binnen het sociaal domein.

Plaats in organisatie

De screener legt verantwoording af aan de stuurman of stuurvrouw van de betreffende regio. De screener is de entree en heeft als ultieme ambitie het ‘first time right’ principe voor elke jeugdige en zijn gezin en netwerk en bent een belangrijke sparringpartner voor de huisarts in jouw regio.

Belangrijkste taken

 • Zorg dragen voor probleemverheldering van psychische en psychosociale problematiek binnen de context van het gezin, al dan niet met behulp van screeningsdiagnostiek, die bijdraagt aan een kwalitatief goede verwijzing.
 • Screening om tot first time right te komen.
 • Structureel contact leggen en onderhouden met het Go! Zorglandschap (bv consultatiebureau, kinderarts, scholen, huisarts, schoolmaatschappelijk werk).
 • Zorgdragen voor veiligheidsissues en dossiers in je regio indien collega’s je hier voor consulteren. Alle professionals in de regio hebben een focus op veiligheid en jij bent hun sparringpartner en ervaringsdeskundige waar ze hulp kunnen vragen.

Resultaatgebieden

 • Het creëren van draagvlak, motivatie en betrokkenheid bij de jeugdige / gezin en netwerk, zodat het hulptraject goed gestart kan worden.
 • Het beoordelen van de casuïstiek/diagnostiek zodat er sprake is van een ‘first time right’ doorverwijzing.
 • Het opbouwen en onderhouden van het interne en externe netwerk, zodat er sprake is van een effectieve samenwerking en het aanbod van GO! voor jeugd intern en extern bekend is.
 • Het voorzien van informatie over GO! voor jeugd en haar mogelijkheden richting externe behandelaren (o.a. onderaannemers) en overige externe partijen.
 • Het zorg dragen voor een juiste overdracht op het moment van plaatsing.

Competenties

 • Probleemanalyse
 • Netwerken
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Klantgerichtheid
 • Plannen en organiseren
 • Overtuigingskracht

Persoonlijke karakteristieken

 • In staat de visie en waarden van GO! daadkrachtig te vertalen in een succesvolle dienstverlening aan de jeugdigen en gezinnen.
 • Proactief en voortdurend gericht op samenwerking met anderen.
 • Intrinsiek gemotiveerd, vraag- en resultaatgericht, beschikt over uitvoeringsdiscipline en neemt stelling in.
 • Uitstekende sociale vaardigheden en in staat om door gerichte vragen (maar ook het aangeven van grenzen) de zorgvraag helder te krijgen zonder dat de cliënt en zijn netwerk daarmee de eigen verantwoordelijkheid verliest.
 • Domein overstijgend kunnen denken, het inzicht dat niet elke zorgvraag gebaat is bij (enkel) een zorgaanbod, maar misschien wel met iets heel anders en dat ook overtuigend tot uitvoer kunnen laten brengen.

Opleiding en ervaring

 • Academisch werk- en denkniveau, met orthopedagogische en/of gedragswetenschappelijke opleiding.
 • Wanneer je in bezit bent van ggz en screeningservaring is dat een pré;
 • Kennis van systemische interventies.
 • Kennis van de toepassing van de relevante wet- en regelgeving.
 • Kennis van en inzicht in het hulpaanbod en expertise van de participerende GO! organisaties en van de sociale kaart.
 • Kennis van en ervaring met het omgaan met meervoudige partijdigheid.
 • Relevante meerjarige werkervaring binnen de doelgroep.
 • Organisatievermogen om de in- en doorstroom te coördineren.
 • Analytisch vermogen om uit een veelheid van gegevens de relevante informatie over te houden, trends te ontdekken en van hieruit gericht te adviseren.

Overige eisen

 • Lef om beweging in gang te zetten in landschap en binnen een context die nog niet altijd meebeweegt.
 • Helikopterview om te kunnen reflecteren op het eigen handelen en dat van anderen.
 • Gaat integer om met vertrouwelijk gegevens.
 • Beschikt over een 24/7 bereikbaarheidsmentaliteit.
 • Beschikt over een beroepsregistratie.

Gepakt, geboeid, geïnteresseerd?

Solliciteer door te mailen naar:
hr@govoorjeugd.nl o.v.v.: GO! voor jeugd / screener

Meer informatie?
Ronald Gordijn 06 46 00 48 96
Ruud Engelsman 06 23 04 92 58
Transformatieteamleden GO! voor jeugd