Vacature

Gebiedsgerichte professional GGZ/(L)VB

(20 – 36 uur)

(Arbeidsvoorwaarden zoals bij je huidige werkgever.)

GO! voor jeugd is een nieuwe ambitieuze organisatie waarbinnen we ons sterk maken voor de vernieuwing van niet alleen de jeugd GGZ, maar ook de jeugd- en opvoedhulp, het maatschappelijk werk en de hulp aan kinderen, jongeren en ouders met een (lichte) verstandelijke beperking.

GO! voor jeugd creëert integrale teams, die door de huidige schotten heen breken en de hulp dichtbij huis kunnen en willen bieden. Dat vraagt om verantwoordelijke, ondernemende, eigenzinnige denkers en doeners die hun professionele kennis en gezond verstand gebruiken om te doen wat helpt.

Herken je je in bovenstaande of loop je al jaren tegen deze schotten aan en wil je graag helpen deze af te breken, dan zijn we op zoek naar jou!

Je komt te werken in een nieuwe, zeer dynamische omgeving, waar kennis en kunde vanuit vele disciplines wordt gedeeld en het meest innovatieve zorgconcept van Nederland ontwikkeld wordt voor de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Deze gemeenten zijn verdeeld in zes gebieden, bestaande uit vijf GO! voor jeugd teams (Alphen) en één kernteam (Kaag en Braassem).

GO! voor jeugd streeft naar een integraal zorglandschap voor onze jeugd. Hierin behouden we wat goed is en durven we oude structuren los te laten met maar één doel: onze jeugdigen en gezinnen (nog) beter te bedienen.

GO! voor jeugd teams

Het doel van deze GO! voor jeugd teams is om ouders, kinderen en jongeren, met matige tot ernstige opvoed- en opgroeiproblemen op maat te kunnen helpen. Deze GO! voor jeugd teams bestaan uit een stuurman/stuurvrouw, screener, sociaal makelaar, diverse ambassadeurs voor ketenpartners zoals scholen en huisartsen en gebiedsgerichte professionals die hun sporen inmiddels verdiend hebben in de GGZ, jeugdhulp, LVB of maatschappelijk werk en als allrounder onderdeel willen zijn van het dit team.

Deze gebiedsgerichte professionals werken ambulant in de omgeving waar hun cliënten wonen en naar school gaan. Je zorgt er als gebiedsgerichte professional samen met je collega’s in een werkgebied voor dat alle doorverwijzingen vanuit de screener professioneel worden aangenomen en in gang worden gezet. Een gedegen intake op basis van contact en vertrouwen, met de cliënt en/of het gezin, gebaseerd op een integrale visie m.b.t. de juiste behandeling is onderdeel van je takenpakket. Je hebt veel contact met je collega’s in het werkgebied, ook uit andere disciplines (LVB, jeugdhulp en maatschappelijk werk) om binnen een gezin, voor de ouders, kinderen of jeugdigen in te zetten wat nodig is. De integrale hulpverlening is gericht op het versterken van de eigen kracht van gezinnen en hun omgeving.

Profiel gebiedsgerichte professional GGZ/(L)VB

De gebiedsgerichte professional GGZ/(L)VB werkt ambulant en biedt begeleiding, diagnostiek en behandeling (meer dan vijf contactmomenten). Als je als gebiedsgerichte professional GGZ/(L)VB een cliënt krijgt toegewezen, ben je vanaf dat moment verantwoordelijk voor de hulpverlening aan het gezin. Je draagt zorg voor het dossier van je cliënt(en) en dat deze de zorg krijgt die ze toekomt. Je mag daarbij buiten kaders denken en doet wat helpt en voert niet vanzelfsprekend uit wat je al jaren gewend bent te doen. Je hebt focus op ontschotting en geeft bij je stuurman/stuurvrouw aan wat hij of zij kan doen om de ontschotting in jouw werkgebied te realiseren en wat er nog extra nodig is om je cliënt nog beter te begeleiden en te behandelen. Daarnaast trek je binnen je team tijdig aan de bel als er iets anders of meer nodig is. Je bent niet voor niets onderdeel van een integraal team. Mocht iets niet je expertise zijn, dan is er altijd een collega in de buurt voor consultatie of die samen met jou aansluit in het gezin. Ook schakel je in overleg met de screener andere jeugdhulpspecialisten in of ondersteuning vanuit andere gebied overstijgende domeinen.

Als team maak je het verschil, niet als individu is ons motto!

De GO! voor jeugd teams zijn zo breed mogelijk samengesteld qua kennis en ervaring en wie weet ben jij nou net dat ontbrekende stukje, wat voor een enorme toegevoegde waarde zorgt!

Dagelijks Leven

De gebiedsgerichte professional GGZ/(L)VB werkt nauw samen met de screener, sociaal makelaar en ambassadeurs in het GO! voor jeugd team. Ook de complexe GGZ hulpvragen dienen zoveel mogelijk in het dagelijks leven in en met het gezin plaats te vinden. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van onbenut potentieel / eigen kracht uit eigen netwerk. Het is dus van groot belang dat er tussen deze disciplines een nauwe samenwerking binnen het team bestaan. De gebiedsgerichte professionals zijn immers de bekende gezichten in de wijk en maken dus ook altijd contact met het dagelijks leven van de cliënt.

Organisatorische positie

Je bent onderdeel van het GO! voor jeugd team en legt als gebiedsgerichte professional jeugdhulp verantwoording af aan de stuurman/stuurvrouw van jouw werkgebied.

Belangrijkste taken

 • Behandeling, begeleiding en diagnostiek bieden passend bij de eigen expertise.
 • Zorgdragen voor de continuïteit en de coördinatie van de geboden hulp.
 • 1Gezin1Plan uitvoeren.
 • Het stimuleren en motiveren van het gezin zodat zij zelf de regie houdt (of neemt).
 • Indien er meer nodig is, in overleg met de screener, specialistische hulp inschakelen.
 • Indien nodig, in overleg met de screener, Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen.
 • Indien nodig VTO’s schrijven en toelichten.

Resultaatgebieden

 • Actieve bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van GO! voor jeugd en samen met jouw stuurman/stuurvrouw, screener, sociaal makelaar en ambassadeurs van het GO! voor jeugd team de koers bepalen op basis van de door jou aangedragen creatieve ideeën om de zorg nog beter vorm te geven.
 • Je bent bereid om nieuwe kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen die horen bij het werken volgens de visie van GO! voor jeugd.
 • De zorg die je levert is flexibel en op maat.
 • Je werkt efficiënt en bent kostenbewust.
 • Als teamplayer heb je aandacht voor een evenwichtige taakverdeling qua caseload van jou en je collega’s.
 • Samenwerken met alle interne en externe zorgaanbieders.
 • Aansprakelijk op: tevreden gezinnen, kinderen en jeugdigen.

Competenties

 • Zelf initiatief nemend
 • Stressbestendig
 • Verbindend
 • Oordeelsvorming
 • Klantgericht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Individueel en groepsgericht sturen
 • Groot reflecterend vermogen
 • Transparant in werken
 • Luisteren
 • Samenwerken

Persoonlijke karakteristieken

 • Je bezit pragmatische karaktereigenschappen en creativiteit in oplossend vermogen.
 • Je bent gericht op verantwoord werken en het nakomen van afspraken.
 • Je bent flexibel, houdt van dynamiek en kan functioneren in een omgeving die volop in ontwikkeling is.
 • Je kunt goed reflecteren op je eigen handelen en durft opbouwend kritisch te zijn.
 • Je bent in staat zelfstandig en methodisch te werken vanuit je GGZ specialisme.
 • Je bent bereid vaardigheden te ontwikkelen die horen bij het werken met het T-profiel.
 • Je hebt kennis en ervaring met hulpverleningsmethodieken, zoals o.a. oplossingsgericht  werken, Signs of Safety, sociale netwerkstrategieën.
 • Je bent bekend met de Meldcode Kindermishandeling.
 • Je bent een teamspeler. Je deelt je kennis graag met teamleden en leert ook graag van hen.
 • Als lid van het team draag je bij aan de gezamenlijke taak waar jullie voor staan.
 • Je bent in staat om te netwerken in het gebied waar je gaat werken om te zoeken naar mogelijkheden om de sociale netwerken te versterken en meer te benutten.

Opleiding en ervaring

 • Je beschikt over een passende HBO of WO-opleiding en minimaal 3 jaar ervaring binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie.
 • Ambulante ervaring is een pre in verband met het snel kunnen oppakken van werkzaamheden en het invoegen in een GO! voor jeugd team.
 • Afgifte van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is verreist.

Overige eisen

 • Durf om beweging in gang te zetten in landschap en binnen een context die nog niet altijd meebeweegt.
 • Helikopterview om te kunnen reflecteren op het eigen handelen en dat van anderen.
 • Gaat integer om met vertrouwelijk gegevens.
 • Beschikt over een 24/7 bereikbaarheidsmentaliteit.
 • Proactief en voortdurende gericht op samenwerking met anderen.

Gepakt, geboeid, geïnteresseerd?

Mail naar:
hr@govoorjeugd.nl o.v.v.: GO! voor jeugd / gebiedsgerichte jeugdhulp

Meer informatie?
Ronald Gordijn 06 46 00 48 96
Ruud Engelsman 06 23 04 92 58
Transformatieteamleden GO! voor jeugd