Vacatures

Wij zoeken:

Gebiedsgerichte professional -Systeemtherapeut

Als systeemtherapeut binnen GO! bied je behandeling aan kinderen/jongeren en hun gezinnen. Je voert systeemgesprekken, doet observaties in het systeem en systeemdiagnostiek. Je bent verantwoordelijk voor het in overleg met de cliënt opstellen van het behandelplan en de afstemming daarvan met andere betrokkenen. Daarnaast denk je systemisch mee met je collega’s. GO! biedt veel ruimte voor zelfstandigheid en creativiteit.

Meer weten

Psychomotorisch therapeut

Als psychomotorisch therapeut bied je behandeling aan kinderen en jongeren waarbij sprake is van een psychische aandoening, psychische kwetsbaarheid of een andere reden die hen in meer of mindere mate beperkt in het dagelijkst functioneren. Je stelt samen met de cliënt een ontwikkelplan op en werkt vervolgens aan de gestelde doelen. GO! biedt veel ruimte voor zelfstandigheid en creativiteit. Tevens biedt GO! de mogelijkheid om mee te denken over de verdere ontwikkeling van de PMT.

Meer weten

Regiebehandelaar

Als regiebehandelaar in een GO! voor jeugd-team ben je betrokken bij het hele proces van jeugdhulp; intake, consultatie, deelname aan (multidisciplinaire) overleggen, uitvoering van diagnostiek, opstellen van behandelplannen, advies en uitvoering van behandeling. Je voert de regie over je eigen behandelingen en coördineert  en superviseert – wanneer collega’s betrokken zijn in de behandeling – het totaal aan zorg voor de jeugdige en het gezin.

Meer weten

Screeners

Je bent als screener de sleutelfiguur in de entree van de organisatie en krijgt in korte tijd zicht op de hulp die inwoners vragen en weet dit te vertalen naar trends en passende oplossingen die maar één doel hebben, namelijk de situatie van onze jeugdigden / gezinnen duurzaam te veranderen en hen mee te laten doen in de maatschappij. Je bent daarnaast comfortabel met veiligheidsissues door je opgedane ervaring in het veld.

Meer weten

Gebiedsgerichte professional GGZ/(L)VB

De gebiedsgerichte professional GGZ/(L)VB werkt ambulant en biedt begeleiding, diagnostiek en behandeling (meer dan vijf contactmomenten). Als je als gebiedsgerichte professional GGZ/(L)VB een cliënt krijgt toegewezen, ben je vanaf dat moment verantwoordelijk voor de hulpverlening aan het gezin. Je draagt zorg voor het dossier van je cliënt(en) en dat deze de zorg krijgt die ze toekomt. Je mag daarbij buiten kaders denken en doet wat helpt en voert niet vanzelfsprekend uit wat je al jaren gewend bent te doen.

Meer weten

Vrijwilligers

Professionele hulp wordt beter door het werk van vrijwilligers. Niet alleen de jeugd, maar ook de mensen om hen heen kunnen uw hulp goed gebruiken. Soms gaat het om samen naar school fietsen, maar het kan ook zijn dat u een van de andere kinderen helpt met het huiswerk, zodat de ouders meer tijd kunnen besteden aan het kind met de hulpvraag. Er zijn tientallen voorbeelden te bedenken, omdat elke vraag en elk aanbod persoonlijk is. Wij brengen u in contact met de mensen die uw hulp het beste kunnen gebruiken.

Heeft u interesse in het doen van vrijwilligerswerk?
Bel me op 085 13 01 641
U kunt natuurlijk ook een mailtje sturen.
Mijn mailadres is: info@govoorjeugd.nl.